Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Polish Arabic Chinese (Simplified) Czech Danish Dutch English French German Italian Japanese Latvian Lithuanian Norwegian Russian Swedish

Postaw na swoją przyszłość!

Postaw na swoją przyszłość! to projekt Instytutu Przedsiębiorczości skierowany do młodzieży i środowisk wspierających młodzież w woj. śląskim, który realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. W ramach projektu opracowano, wydano i rozesłano 1000 egzemplarzy poradnika pn. Postaw na swoją przyszłość! 

Poradnik powstał z potrzeby ułatwienia młodzieży dokonywania wyborów, bowiem w okresie młodości podejmujemy decyzje mające wpływ na całe życie. Można posłużyć się tu słowami Warrena Buffeta „Ryzyko bierze się z niewiedzy o tym co robisz”. Trzeba zatem dużo wiedzieć - aby dobrze wybrać. Autorzy poradnika nie usiłują przedstawiać gotowych i uniwersalnych drogowskazów, ponieważ każdy ma inne zdolności, ambicje i zainteresowania. Wskazują natomiast na rozwiązania i doświadczenia ludzi takich jak my, porażki i sukcesy najlepszych oraz sugestie i porady biznesu.

Poradnik opracowano z myślą o nastolatkach, uczniach szkół średnich poszukujących swojego miejsca, a także rozpoczynających życie na własny rachunek. Podano w nim praktyczne przykłady: rozwiązań i inspiracji, ścieżek edukacyjnych i zawodowych, umiejętności kształtowania i planowania własnej przyszłości finansowej oraz ustawicznej pracy nad sobą i samorealizacji. Zachęca on zatem do analizy, syntezy i znalezienia własnego klucza do pomyślnego życia.

Poradnik może być również przydatny rodzicom i środowiskom wspierającym (a nie wyręczającym) młodzież w osiąganiu samodzielności życiowej - osobistej, zawodowej i finansowej. Podkreślono tu umiejętności ułatwiające wejście na rynek pracy oraz informacje mogące stanowić merytoryczne i inspiracyjne wsparcie w pracy z młodzieżą.

Treść i forma poradnika - zawartość merytoryczna i oprawa graficzna – zostały przygotowane w sposób maksymalnie przyjazny czytelnikowi. Zadbano o prostotę i przejrzystość języka, dbając jednocześnie o wysoki poziom merytoryczny. Autorzy stronili od długich rozważań teoretycznych, na rzecz konkretów osadzonych w rzeczywistych i współczesnych realiach.

Poradnik ma jednocześnie charakter: interdyscyplinarny, praktyczny i popularny. Wychodzi z założenia, że skoro mamy tylko jedno życie, to warto je spożytkować pomyślnie – od początku do końca. Pierwszym krokiem, w planowaniu własnej przyszłości (w tym finansowej), powinno być całościowe spojrzenie na życie i przygotowanie jego kolejnych etapów.

 


Poradnik podzielono na dziesięć części, z których każda porusza inne zagadnienia. Wszystkie służą: poznaniu, kompetencjom, umiejętnościom, aktywności, rozwojowi i samorealizacji. Z wielu uzupełniających się tematów warto wskazać na:

   - doświadczenia ludzi biznesu,                                                                            - optymalizacja wyborów edukacyjnych i zawodowych,

  - planowanie własnej przyszłości finansowej,                                                         - potrzeba łączenia nauki i pracy zawodowej z życiem osobistym,

  - myślenie perspektywiczne,                                                                                - umiejętności miękkie, sukces własny i praca zespołowa,

  - możliwości korzystania z różnych źródeł dochodów,                                           - wyzwania i szanse w zmiennych warunkach rynkowych,

  - sposoby na gromadzenie oszczędności,                                                             - świat cyfrowy, nowoczesne technologie,

  - usługi finansowe, ich różnorodność i potencjalne korzyści,                                   - etyka w biznesie, normy i wartości,

  - inwestowanie i jego formy, ryzyko i strata lub zysk,                                             - źródła wiedzy i inspiracji.
                                                                              

Cenny wkład, w opracowanie poradnika, wnieśli także przedsiębiorcy dzieląc się z czytelnikami swoimi doświadczeniami i wskazówkami. Pragniemy za to w tym miejscu złożyć podziękowania:

  - Panu Janowi Usarek – założycielowi firmy UMEX Kowalstwo Artystyczne w Chorzowie,

  - Panu Arturowi Całka – współzałożycielowi firmy ARC Music w Zabrzu,

  - Panu Marcinowi Suchanek – założycielowi firmy Fizjo-Fix w Wojkowicach,

  - Panu Piotrowi Zaufal – założycielowi firmy P.U. Cufal - Muzyczna Ofensywa w Turzy Śląskiej,

  - Panu Tomaszowi Kabis – założycielowi firmy Tomasz Kabis Sztuka Iluzji w Katowicach

  - oraz pracownikom firmy Inglot Plus będącej administratorem serwisu pracy zdalnej Useme.eu

 


750 egzemplarzy poradnika trafiło do 250 szkół ponadgimnazjalnych w woj. śląskim, a pozostały nakład rozesłano m.in. do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Młodzieżowych Centrów Kariery, Ochotniczych Hufców Pracy, Ognisk Pracy Pozaszkolnej, Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży, Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, Młodzieżowych Biur Pracy, Punktów Pośrednictwa Pracy i Powiatowych Urzędów Pracy w woj. śląskim, a także do największych bibliotek w całym kraju.   

Poradnik dostępny jest również w wersji elektronicznej. Można go bezpłatnie pobrać klikając w poniższą okładkę.

 

   Wszystkim czytelnikom życzymy przyjemnej lektury i samych trafnych decyzji.

 

 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej